Kurzy pre lodníkov

ADN kurz

Študijné materialy

Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou – Dohoda ADN

ADN 2023 - zväzok I.

ADN 2023 - zväzok II.

E-mail

romana.sipekova@tmlg.eu

Telefón

+421 948 303 305

Kpt. Matúš Pohuba
Lektor

Odporúčame tiež: