Kurzy pre lodníkov

BOZP školenie

Váš kľúč k bezpečnejšiemu a zdravšiemu pracovnému prostrediu!

Podrobnosti o kurze

Naše školenie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) poskytuje dôkladný prehľad o bezpečnostných predpisoch a vykonanej praxe na pracovisku. Zahrňuje identifikáciu rizík, preventívne opatrenia, právne predpisy a postupy pri núdzových situáciách.

Školenie je interaktívne s praktickými príkladmi a diskusiami.
Výhody zahŕňajú zvýšenú bezpečnosť na pracovisku, zníženie rizika úrazov a lepšie pochopenie právnych a etických aspektov BOZP.

Školenie je vhodné pre všetkých zamestnancov, ktorí chcú zlepšiť bezpečnosť na pracovisku.

Online registrácia

BOZP školenie

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie kurzu vyplňte tento online formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

E-mail

romana.sipekova@tmlg.eu

Telefón

+421 948 303 305

Kpt. Matúš Pohuba
Lektor

Trvanie kurzu - 0,5 dňa

Postup

 1. Vyberte si niektorý z termínov
  Vybraný termín je záväzný.
 2. Vyplňte on-line prihlášku
  Prihlásiť sa môžete aj telefonicky na čísle:
  Romana Šípeková +421 948 303 305
 3. Úhrada poplatku za kurz
  Úhradu je potrebné uskutočniť prevodom alebo v hotovosti najneskôr v deň zahájenia kurzu.
 4. Absolvovanie kurzu