Certifikáty, povolenia

ISO 9001

ADN ODBORNÍK, SK

ADN PORADCA, SK

Základný bezpečnostný výcvik, SK

Základný bezpečnostný výcvik, CZ

Certifikovaný simulátor - Tresco radar link

Certifikovaný simulátor - Tresco radar PC

Certifikovaný simulátor - Navigačné radary

Certifikovaný simulátor - navigačné radary Rýn