Kurzy pre kapitánov

Kapitánsky kurz - M patent

CESTY NÁMORNÉHO CHARAKTERU

Podrobnosti o kurze

Cesty námorného charakteru sú všetky úseky riek, kde sa môžete stretnúť s morskou loďou.

Napr. ARA (Amsterdam – Rotterdam – Antverpy), Hamburg a podobne. Keďže sa na týchto úsekoch môžete stretnúť s morskou loďou, je nevyhnutné, aby ste poznal ich zvukovú a svetelnú signalizáciu, značky a pravidlá.

"M Patent" – Certifikácia:

„M Patent“ je oficiálna certifikácia, ktorá je vydávaná po úspešnom absolvovaní kapitánskeho kurzu.

Tento dokument potvrdzuje, že držiteľ má potrebné vedomosti, zručnosti a skúsenosti na to, aby bezpečne viedol loď a jej posádku.

Certifikát je uznaný na medzinárodnej úrovni a je nevyhnutný pre tých, ktorí chcú zastávať pozíciu kapitána na nákladných alebo výletných riečnych lodiach, plaviacich sa po cestách námorného charakteru.

Spolu sme silnejší!
Tomáš Petöcz
zakladateľ TMLG ACADEMY

Online registrácia

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie kurzu vyplňte tento online formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

E-mail

romana.sipekova@tmlg.eu

Telefón

+421 948 303 305

Kpt. Matúš Pohuba
Lektor

Priebeh kurzu

  • Individuálna ponuka