Kurzy pre lodníkov

Kapitánsky kurz na malé plavidlá a jachty

Kurz poskytuje medzinárodné oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na vnútrozemských vodných cestách, platné v EÚ a v krajinách s bilaterálnymi dohodami.

Podrobnosti o kurze

Kapitánsky kurz pre vodcov malých plavidiel a jácht v TMLG Academy ponúka komplexný program zahŕňajúci teoretické a praktické aspekty.

Unikátnosťou tohto kurzu je, že na rozdiel od iných programov, celá praktická výuka  sa koná na jednom mieste s použitím certifikovaného simulátora, čo eliminuje potrebu cestovať na iné miesta. Absolventi získajú komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre bezpečné vedenie malých plavidiel a jácht.

Kurz poskytuje medzinárodné oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na vnútrozemských vodách, platné v EÚ a v krajinách s bilaterálnymi dohodami. Existujú rôzne kategórie oprávnení (A, B, C, D), ktoré zahŕňajú vedenie malých plavidiel s rôznym výkonom a hmotnosťou, vrátane plachetníc​.

Kurz zahŕňa teoretickú časť s prednáškami o plavebnej náuke, legislatíve, plavebnej geografii a ďalších témach.

ABSOLVENTI ZÍSKAJÚ KOMPLEXNÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI POTREBNÉ PRE BEZPEČNÉ VEDENIE MALÝCH PLAVIDIEL A JÁCHT.

Online registrácia

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie kurzu vyplňte tento online formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

E-mail

romana.sipekova@tmlg.eu

Telefón

+421 948 303 305

Kpt. Matúš Pohuba
Lektor

Trvanie kurzu/cena

Individuálna ponuka.

Postup

 1. Vyberte si niektorý z termínov
  Vybraný termín je záväzný.
 2. Vyplňte on-line prihlášku
  Prihlásiť sa môžete aj telefonicky na čísle:
  Romana Šípeková +421 948 303 305
 3. Úhrada poplatku za kurz
  Úhradu je potrebné uskutočniť prevodom alebo v hotovosti najneskôr v deň zahájenia kurzu.
 4. Absolvovanie kurzu

Odporúčame tiež: