Kurzy pre lodníkov

Kurz cudzieho jazyka
EN,DE,NL,FR

Podrobnosti o kurze

Absolvent získa:

 1. Pokročilé jazykové zručnosti vo zvolenom jazyku:
  Absolvent získa komplexné znalosti a plynulé ovládanie zvoleného jazyka, vrátane gramatiky, slovnej zásoby a idiomatiky.
 2. Zlepšené komunikačné schopnosti:
  Absolvent bude schopný efektívne komunikovať vo zvolenom jazyku, čo zahŕňa konverzáciu, písanie, počúvanie a čítanie.
 3. Kultúrne a kontextuálne porozumenie:
  Získa lepšie porozumenie kultúry a kontextu krajín, kde sa zvolený jazyk používa, čo mu umožní lepšie pochopiť a vnímať jazyk v jeho prirodzenom použití.
 4. Väčšiu konkurencieschopnosť na pracovnom trhu:
  Znalosť cudzieho jazyka zvyšuje šance absolventa pri hľadaní zamestnania, najmä v oblastiach vyžadujúcich medzinárodnú komunikáciu alebo prácu v multikultúrnom prostredí.
 5. Možnosti ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja:
  Absolvent bude mať príležitosť ďalej sa vzdelávať a rozvíjať svoje zručnosti vo zvolenom jazyku, či už prostredníctvom štúdia, cestovania, alebo pracovných príležitostí v zahraničí.

Online registrácia

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie kurzu vyplňte tento online formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

E-mail

romana.sipekova@tmlg.eu

Telefón

+421 948 303 305

Kpt. Matúš Pohuba
Lektor

Postup

 1. Vyberte si niektorý z termínov
  Vybraný termín je záväzný.
 2. Vyplňte on-line prihlášku
  Prihlásiť sa môžete aj telefonicky na čísle:
  Romana Šípeková +421 948 303 305
 3. Úhrada poplatku za kurz
  Úhradu je potrebné uskutočniť prevodom alebo v hotovosti najneskôr v deň zahájenia kurzu.
 4. Absolvovanie kurzu