Kurzy pre lodníkov

Odborník na prepravu cestujúcich

Podrobnosti o kurze

Kurz je zameraný na poskytnutie komplexných znalostí a praktických zručností v oblasti prepravy cestujúcich. Zahŕňa štúdium rôznych aspektov prepravného priemyslu, ako sú: plánovanie trás, logistika, bezpečnostné predpisy, zákaznícka služba a riadenie prepravných prostriedkov.

Kurz tiež pokrýva moderné technológie a systémy používané v preprave cestujúcich, ako sú: informačné systémy, rezervačné systémy a digitálne platobné systémy.

Taktiež sa venuje environmentálnym a udržateľným aspektom prepravy.

Absolvent získa

 • Komplexné pochopenie prepravného sektora:
  Znalosti všetkých dôležitých aspektov prepravy cestujúcich, vrátane plánovania, logistiky a bezpečnostných štandardov.
 • Schopnosť efektívne riadiť prepravné operácie:
  Zručnosti potrebné na efektívne riadenie a koordináciu prepravných operácií, vrátane riadenia tímu a zákazníckej služby.
 • Odborné znalosti o najnovších technológiách a trendoch:
  Porozumenie súčasným technologickým trendom v preprave cestujúcich a schopnosť ich využívať na zlepšenie služieb.
 • Pripravenosť na riešenie výziev v oblasti prepravy cestujúcich:
  Zručnosti potrebné na riešenie rôznych výziev, vrátane správy krízových situácií, zabezpečenia a zvyšovania udržateľnosti.
Zvýšenie kvalifikácie a atraktívnosti na trhu práce v oblasti prepravy cestujúcich a súvisiacich odvetviach.
Tomáš Petöcz
zakladateľ TMLG ACADEMY

Online registrácia

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie kurzu vyplňte tento online formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

E-mail

romana.sipekova@tmlg.eu

Telefón

+421 948 303 305

Kpt. Matúš Pohuba
Lektor

Priebeh kurzu

Individuálna ponuka.

Postup

 1. Vyberte si niektorý z termínov
  Vybraný termín je záväzný.
 2. Vyplňte on-line prihlášku
  Prihlásiť sa môžete aj telefonicky na čísle:
  Romana Šípeková +421 948 303 305
 3. Úhrada poplatku za kurz
  Úhradu je potrebné uskutočniť prevodom alebo v hotovosti najneskôr v deň zahájenia kurzu.
 4. Absolvovanie kurzu

Odporúčame tiež: